LA SEXUALITAT DE LA DONA

Espai de trobada grupal on l’objectiu és conèixer el propi cos i aprendre a gaudir més lliurement de la pròpia sexualitat.