Adolescents. La sexualitat dels nostres fills i filles (II)

ADOLESCENTS. La sexualitat dels nostres fills i filles (II)

Sovint els pares cometem errors com pensar que els adolescents ja ho aprenen tot sols, o que són massa petits per parlar de determinats temes, que la sexualitat comença amb la pubertat i que abans no hi ha res, que tenen tanta informació com volen, que l’educació sexual incita a la pràctica sexual, que només pensen en el sexe…

Què preocupa realment a un adolescent?

 • Ser noi/ ser noia
 • El desig sexual
 • L’anatomia del cos de dona i d’home
 • Com tenir relacions sexuals
 • La reproducció
 • Ser heterosexual, ser gai
 • La menstruació
 • L’ejaculació
 • L’aspecte físic
 • Les emocions canviants
 • La masturbació
 • ….

Entre els 12-14 anys els nois i noies estan en plena pubertat i és fonamental ajudar-los a que comprenguin el moment del cicle vital en què es troben. És molt important :

-FOMENTAR L’AUTOESTIMA I EL RESPECTE PER UN/A MATEIX/A

-QUE APRENGUIN A IDENTIFICAR I A EXPRESSAR CORRECTAMENT LES SEVES EMOCIONS

-QUE APRENGUIN A RESPECTAR LA DIFERÈNCIA

-EDUCAR EN ROLS SEXUALS IGUALITARIS, NO DISCRIMINATORIS

-QUE CONEGUIN LA FINALITAT DE LA SEXUALITAT, LA RESPOSTA SEXUAL HUMANA

-INFORMAR-LOS SOBRE LA REPRODUCCIÓ I MÈTODES ANTICONCEPTIUS

-PREVENIR LA VIOLÈNCIA I LES AGRESSIONS

Per tot això cal parlar de sexualitat de manera positiva.

Els nois i noies es troben amb models a tot arreu, als anuncis de la TV…cal que els pares ajudem a entendre que ser home o dona té més a veure amb el que una persona sent que amb el que es fa o amb el que els demés pensen de tu.

Sovint quan es parla d’adolescència es parla bàsicament dels canvis en els genitals, en la menstruació i en l’ejaculació. Amb això es contribueix a reduir l’erotisme al coit. I els hem de fer saber que és molt més que això.

Hi ha que s’avergonyeix o es preocupa per desenvolupar-se massa aviat o massa lentament, hem de transmetre que ni els plaers sexuals ni les capacitats tenen relació amb el tamany o amb el ritme del desenvolupament.

Volem que aprenguin a sentir-se únics i úniques, que no hi ha ningú millor o pitjor, que parlem de sexualitats, no d’una única sexualitat.

L’objectiu és estar content amb si mateix i poder gaudir de les relacions eròtiques, sense penediment, sense embarassos no desitjats, sense malalties de transmissió sexual i sense haver de demostrar res a ningú.

Com fer tot això des de casa?

 1. Afavorint un clima de confiança,promoure el diàleg en família a través de la veritat. Parlar amb ells i elles del desig, de l’atracció, de l’enamorament, dels gelos…). No hem de pensar que aprenen sols, corre entre els adolescents molta informació que no és correcte.
 2. Respondre a les preguntes que ens facin:no evitem les respostes, responem el que es pregunta en el moment en què es pregunta, no avançar respostes, respostes senzilles i adequades al moment maduratiu del noi o la noia que la fa, utilitzar correctament el nom dels òrgans genitals, vincular la resposta als aspectes afectius, les respostes han de ser responsabilitzadores.
 3. Sent naturals:L’expressió d’afecte davant els fills i filles és un aprenentatge important. Transmetem actituds constantment, tant si es parla obertament com si no. Actuar amb naturalitat davant per exemple la nuesa dels pares i mares, afavoreix que els nois i noies actuïn amb naturalitat amb la seva pròpia nuesa.
 4. Un educador ho és de qualsevol sexe:hauríem de deixar de banda que els pares eduquen els nois i les mares les noies. És cert que les filles s’identifiquen fàcilment amb les mares i els fills amb els pares però han de saber que tots dos estan disponibles per a ocupar-se de qualsevol tema.

 

L’EDUACIÓ SEXUAL FOMENTA LA RESPONSABILITAT”

www.capsisvilanova.cat

Susana Conesa. Psicòloga i psicoterapeuta col. 7.783

Desplaçat dalt de tot
Enviar whatsapp
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?