Peritatges Psicològics

QUÈ ÉS UN PERITATGE PSICOLÒGIC?

Un peritatge psicològic és una avaluació psicològica destinada a aportar coneixements específics de la psicologia que permetin al jutge o tribunal conèixer sobre qüestions de les quals no es expert. Pot ser demanat per aquests o per la mateixa persona involucrada en un procés judicial.

 

ÀREES D’ACTUACIÓ

A CAPSIS VILANOVA realitzem peritatges en els següents àrees:

– Dret Penal:
Avaluació de trastorns psicopatològics i relació amb la imputabilitat
Avaluació de seqüeles psicològiques
Avaluació de la credibilitat i la veracitat
Avaluació de la capacitat per declarar
Avaluació de les capacitats cognitives i volitives
Avaluació de la perillositat
Dret Civil
Avaluació de trastorns psicològics i incapacitats naturals i jurídiques associades
Avaluació de la capacitat mental per a internaments psiquiàtrics
Avaluació de la capacitat per atorgar testament o per a actes de compra-venda i donacions
Avaluació de seqüeles psicològiques causades per accidents
– Dret de Família
Avaluació psicològica i de idoneïtat en guarda i custodia i pàtria potestat
Avaluació psicològica i de idoneïtat en adopció i tutela de menors
Avaluació psicològica dels efectes de la separació o divorci
– Dret Laboral
Avaluació i detecció de situacions d’assetjament laboral
Avaluació de seqüeles psicològiques degudes a accidents laborals
Avaluació de la capacitat laboral
– Dret Processal  
Contra-peritatges psicològics

 

PROCEDIMENT

A CAPSIS VILANOVA seguim una metodologia exhaustiva que inclou l’estudi de l’expedient judicial i una primera entrevista de valoració i viabilitat del cas. Després passem a una fase d’entrevistes i aplicació d’instruments d’avaluació, de duració variable segons el cas, i per últim duem a terme l’assistència al judici oral una vegada s’ha entregat l’informe per a ratificar-lo.

Els informes pericials son realitzats des d’una perspectiva científica rigorosa on les conclusions a les que s’arriba deriven sempre de procediments i instruments tècnics reconeguts a nivell nacional e internacional,que les dota d’una gran robustesa i a més a més atenent sempre als principis ètics i deontològics.

Desplaçat dalt de tot
Enviar whatsapp
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?