Programa pel tractament del Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

A Capsis comptem amb un programa especialitzat i efectiu en el tractament del TDAH. El Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat és abordat de manera integral i conjunta per especialistes en psicologia infanto-juvenil i Neurofeedback.

Gràcies als avanços tant en investigacions com en la tecnologia aplicada a l’àmbit de la psicologia, a Capsis Vilanova comptem amb un eficaç i innovador tractament pel TDAH. 

Diagnòstic: 

El diagnòstic es duu a terme per part de la psicòloga especialista amb l’ajut del “Mini-q, de ThoughTecnology”, una innovadora forma de diagnosticar el TDAH que determina perfils de processament cognitiu, els quals mostren diferències en nens amb o sense TDAH. És un mètode ràpid i no invasiu mitjançant el qual es fa un diagnòstic molt precís, que indica també el subtipus de TDAH. 

Tractament: 

El tractament es determinarà a partir del psicodiagnòstic de cada pacient. Inclourà, segons cada cas, sessions de Neurofeedbackintervenció psicoterapèutica, intervenció familiar i escolar per part de la psicòloga infanto-juvenil.  

Objectius del programa

L’objectiu general d’aquest servei és aconseguir, mitjançant la reeducació psicopedagògica, millorar els resultats acadèmics de l’infant o adolescent. També s’intervindrà en factors emocionals, cognitius o la presència d’algun trastorn específic que pugui influir en les dificultats que presenta qui el pateix.

Es prestarà el servei de tractament psicològic en casos on les dificultats excedeixin l’àrea de l’aprenentatge i s’hagi d’intervenir en aspectes conductuals i emocionals del pacient. També podent intervenir-se a nivell més específic millorant el clima familiar en aquells casos en els quals el trastorn es presenti comòrbid amb problemes de conducta.  

S’abordarà cada cas des de la seva particularitat i comptant amb el recolzament d’un equip de professionals de la psicologia i la psiquiatria especialitzats en diferents àrees del funcionament cognitiu, emocional i neurològic del cervell. 

Es mantindrà una comunicació́ fluïda amb el personal de la institució́ escolar i amb els pares perfacilitar la vinculació́ i tractament del problema per part de l’entorn més significatiu del pacient.

Procediment

El diagnòstic i tractament es durà a terme al nostrecentre d’atenció psico-social i de la salut Capsis.

En un primer moment, es realitzarà la valoració́ de las causes de la dificultat en l’aprenentatge mitjançant un diagnòstic, realitzat per una psicòloga sanitària. A partir d’aquí, s’elaborarà un informe als pares, a la institució́ (en cas de derivacions) i es plantejarà el pla de treball més adequat pel cas.

El tractament es realitzarà al centre Capsis, ubicat aFrancesc Macià 55, 1r de Vilanova i la Geltrú o online en cas necessari. Aquest tractament serà consensuat amb la família, i adaptat a les necessitats específiques de cada cas. Pot contemplar tractament psicoterapèutic individual i familiar, tractament neuropsicològic, reeducació psicopedagògica, tractament farmacològic i teràpia Neurofeedback.

Les reunions informatives amb els pares es faran al centre de psicoteràpia Capsis Vilanova o online.

Les reunions que inclouen al personal de la institució́ educativa es faran en aquesta institució o online.

Especialitats Clíniques del centre Capsis Vilanova

Psicologia infanto-juvenil 

Psicologia General Sanitària

Psiquiatria 

Psicologia Clínica

Abordatge psicoterapèutic amb EMDR

Abordatge psicoterapèutic mitjançant Neurofeedback

Psicologia Familiar

Desplaçat dalt de tot
Enviar whatsapp
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?