NEUROPSICOLOGIA I DEMÈNCIES

Què són les demències?

La demència es podria definir com una malaltia neurològica que cursa amb un o varis trastorns neuropsicològics (com poden ser dificultats de memòria, llenguatge, funcions executives,…) i que pot venir donat per causes diferents (vascular, malaltia infecciosa,…). Aquestes dificultats cognitives influeixen en les activitats de la vida quotidiana com menjar, vestir-se, sortir a passejar,… També es donen canvis de comportament (agressivitat, labilitat emocional,…). Les demències acostumen a ser progressives i irreversibles (tot i que algunes són reversibles, com p.ex. les vasculars).

L’envelliment de la població ha fet que aquesta patologia cada cop aparegui amb més freqüència. Quan pensem en demències ho fem en gent gran però també es poden donar en persones per sota dels 60 anys.

Tipologies de demència

La majoria d’aquestes demències són tipus Alzheimer però no totes. Hi ha altres tipus de demències com la vascular, la demència per Cossos de Lewy, demència per VIH,… Això implica que cada una té un perfil d’afectació diferent, és a dir, els símptomes i els dèficits que veiem són diferent segons les àrees cerebrals que afecten. Així doncs, en algunes podem veure una afectació de la memòria, afàsia (és a dir, dificultats en el llenguatge), apràxia (dificultats en fer els moviments per dur a terme una acció, p.ex. rentar-se les dents, saludar,…) i, en canvi, altres tenir dificultats en la marxa, de memòria, pensament enlentit (bradipsíquia),…

Actualment també es parla molt del deteriorament cognitiu lleu que és una situació en la que la persona té un trastorn lleu en una o més àrees cognitives (com memòria, llenguatge, atenció, praxis,…) però no hi ha repercussió en la vida quotidiana. No estem parlant d’una demència però si de persones que tenen risc de patir-la, tot i que no té perquè ser així ja que molts cops és una situació reversible o s’estabilitza. Aquest síndrome és un estadi entremig de l’envelliment normal i la demència.

L’entorn pot ajudar molt en un diagnòstic precoç. Si veieu símptomes estranys com pèrdues de memòria que us semblen més rellevants del normal per l’edat (és a dir, no passen un cop sinó varis) com deixar-se llums enceses molt sovint, oblidar-se coses en llocs que no hi van,…, desorientació temporo-espaial,… és important que consulteu a un professional.

Què podem fer o com intervenir?

El que és útil en aquests casos i en l’envelliment normal és exercitar les funcions cognitives com la memòria, llenguatge,… Com? Doncs fent tallers, activitats,…dissenyades per un especialista.

També és d’ajuda la intervenció farmacològica en alguns casos de demències en fase precoç o DCL.

Els neuropsicòlegs establim un perfil de funcions cognitives preservades i alterades. Amb aquest perfil el que fem és dissenyar un pla d’estimulació i rehabilitació cognitiva on treballem les funcions alterades però sobretot treballem les preservades (les potenciem) per compensar el que ja s’ha perdut i adquirir estratègies per seguir tenint un funcionament el màxim d’autònom possible i una bona qualitat de vida.

Laura Coll Benages

Psicòloga Col. 17155

Especialista en Neuropsicologia del centre Capsis Vilanova

NEUROPSICOLOGIA I DEMÈNCIES
Desplaçat dalt de tot
Enviar whatsapp
Et podem ajudar?
Hola, et podem ajudar?